Bogusław ZIARKO


CZARNA LARWA KOMARA -
Culex sp.


    Komary - Culicidae są grupą bardzo rozpowszechnioną. W Polsce żyje ok. 40 gatunków. Komar pospolity składa jaja wprost do wody po ok. 200-300 szt. i złoża takie mogą pływać po powierzchni wody. W ciągu życia samica powtarza składanie jaj kilkakrotnie.

    Larwa komara pospolitego wylęgła z jaja ma około 1-2 mm długości, przechodzi 4 stadia rozwojowe liniejąc trzykrotnie. Larwy komarów oddychają za pomocą syfonu zawieszone pod powierzchnią wody. Odżywiają się detrytusem, inne bywają drapieżne.

    W zależności od pogody, w czasie od 3 do 6 tygodni larwy przekształcają się w poczwarki. Stadium poczwarki trwa kilka dni po czym przeobrażają się w postać dorosłą. Na wiosnę po stopnieniu lodów w śródleśnych kałużach i rowach można spotkać duże skupiska czarnych larw komara i w zależności od stopnia rozwoju larwy mają wielkość najpierw ok. 1 mm, a po kilkunastu dniach do 1 cm. Łowimy je siatką szyfonową, cicho podchodząc do wody ponieważ spłoszone chowają się na dnie wśród gnijących liści. Larwy komarów nadają się również do zamrożenia na zimę. W większych ilościach występują tylko wczesną wiosną.

Fot. autora


CZERWONY NEON POD OCHRONĄ

   Dzięki staraniom licznych związków akwarystycznych został neon czerwony (Cheirodon axelrodi), cieszący się dużą popularnością wśród miłośników akwariów, objęty ochroną prawną w czasie tarła, tj. od maja do czerwca.

    Władze brazylijskie bardzo rygorystycznie egzekwują przestrzeganie okresu ochronnego neona. Tak więc jego okres godowy przebiega bez zakłóceń, chroniony jest on w tych miesiącach zakazem odłowu i eksportu. Nowy narybek pojawia się w sierpniu i wrześniu, i wówczas to bez żadnych przeszkód może on być łowiony w dopływach Amazonki i eksportowany. Nas powyższe problemy raczej nie dotyczą, gdyż nie importujemy czerwonego neona lecz sami go rozmnażamy w naszych akwariach.

wg T. I. 63 roku

Gerard Czernecki
Siemianowice