LITERATURA    -    RECENZJE


    Wulf Rother, Hundert Tips fur den Aquarien-bastler, Urania-Verlag, Leipzig-Jena- -Berlin 1983, nakład 50 tysięcy egzemplarzy.

    Gdyby w Polsce wydano taką książkę, nie wiem, czy znaleźliby się wówczas ludzie szczęśliwsi od akwarystów. Na 176 stronicach autor przedstawia masę ciekawych pomysłów dotyczących zrobienia, zagospodarowania, upiększenia domowego akwarium. Powiedzieć, że jest to kopalnia wiedzy na ten temat, to powiedzieć bardzo mało. W samych superlatywach trzeba mówić o tej stosunkowo niewielkiej książeczce, ale porównując to co jest w niej zawarte na temat techniki akwarystycznej z propozycjami pp. Jakubowskiego i Ringa, w książce "Ryby w akwarium" - trzeba używać właśnie takich określeń.

    Chcemy mieć akwarium wkomponowane w szafę lub meblościankę, otwieramy " książkę na stronie 14 (opis i rysunki), chcemy aby nasze akwarium było wbudowane w ścianę, było żywym obrazem, robimy je zgodnie ze schematem i opisem na stronach 16, 17, 18, jak ciąć szkło i jakich narzędzi do tego używać (str. 40, 41), sklejanie akwarium (str. 44) dekorowanie (str. 73) filtrowanie (str. 132, 133 i dalsze) fotografowanie ryb w akwarium (str. 165) itd., itp.

    Każda strona przynosi dokładne opisy, rysunki, schematy ciekawych urządzeń, które potrafimy sami wykonać. Gdyby książkę taką napisał autor polski, myślę, że nieźle by na tym zarobił (nakład 100 tysięcy roz-szedłby się chyba błyskawicznie) zyskując przy tym wdzięczność akwarystów, którzy swoich wątpliwości dotyczących techniki akwarystycznej nie mają gdzie sprawdzić. Na razie są to jednak pobożne życzenia.

    Może kiedyś zostaną spełnione, do tego czasu korzystajmy z książek dobrze napisanych i zilustrowanych takich właśnie jak książka Wulfa Rothera.

Marek Mierzwiak

    Gerald Bassleer, Bildatlas der Fisch-Icrankheifen im Susswasseraquarium, wydawca: Urania - Verlag Leipzig-Jena-Berlin, 1 wydanie, zawiera 272 strony, 375 barwnych fotografii i 25 rysunków.

    Oprawa płócienna, obwoluta barwna, cena 36,- marek. Cena w kraju 520,- zł. Jest to książka której zapewne wielu akwarystów oczekiwało.

    Dzieło w atrakcyjny i zrozumiały sposób przedstawia jak rozpoznać i leczyć najczęściej występujące choroby ryb pielęgnowanych w akwarium słodkowodnym.

    Liczne barwne fotografie chorych ryb i ich pasożytów są cenne i niezastąpione dla miłośników ryb egzotycznych, ale także i dla zawodowców w tej dziedzinie. Książka ta uzupełnia lukę i stanowi praktyczny przewodnik w tej dziedzinie akwarystyki. Zawiera najnowocześniejsze metody leczenia chorych ryb, specyfikami dostępnymi współcześnie począwszy od środków i leków prostych w użyciu do skomplikowanych - aż po antybiotyki.

    Obejmuje także obszerny wykaz literatury z podziałem dla: 1) zwykłych miłośników akwarium; 2) zaawansowanych miłośników akwarium; i 3) naukowców - miłośników akwarium.

Aleksy Moj
MINI MUZEUM AKWARYSTYKI

   Na XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZA w Bydgoszczy powstał projekt zorganizowania "Mini Muzeum Akwarystyki" pod patronatem Klubu Technik Akwarystycznych. Chodzi o ocalenie od zapomnienia tego co można uratować dla przyszłych pokoleń akwarystów. Eksponaty będą pokazywane z okazji wystaw organizowanych przez komórki organizacyjne związku. Przede wszystkim w tych oddziałach które wykażą największe zainteresowanie w ich zbieraniu. Stary zabytkowy już sprzęt akwarystyczny oraz historyczną literaturę akwarystyczną można przesyłać na adres: Polski Związek Akwarystów - Oddział Warszawa Śródmieście - dla K.T.A. - Pałac Młodzieży PKiN w Warszawie ul. Świętokrzyska. Eksponaty można przesyłać w formie darowizny lub odpłatnie po uprzednim uzgodnieniu ich ceny z Klubem Technik Akwarystycznych. Pożądana jest przy ich przekazywaniu krótka charakterystyka. Ofiarodawcy honorowi będą nagradzani przez ogłoszenie ich nazwisk w czasopiśmie "Akwarium". Wyrażamy podziękowanie już za przekazane eksponaty kolegom: Tadeuszowi Pudlarzowi z Oddziału Łódź, Eugeniuszowi Weynie z Oddziału Wrocław i Czesławowi Dryndzie z Oddziału Kędzie-rzyn-Koźle. Oczekujemy na wszystko co z akwarysłyką miało wspólnego dawniej, a dziś jest już eksponatem, który powinien znaleźć się w naszym muzeum.

Jerzy Bartoszewski
Warszawa
OJCIEC AKWARYSTYKI EUROPEJSKIEJ
UKOŃCZYŁ 85 ROK ŻYCIA

   Ten zaszczytny, chociaż nieoficjalny tytuł przypadł znanemu w Europie akwaryście panu Edvinowi Brorssonowi, który w dniu 6 lipca ukończył 85 lat.

    Edvin Brorsson urodził się 6 lipca 1899 roku w Malmó. Studia ukończył w 1920 roku i w tym czasie rozpoczął pracę jako nauczyciel i wykładowca. Uczył biologii i geografii. W 1926 roku zainicjował utworzenie Związku Akwarystów w Malmó (Malmó Akwariefórening). W 1927 roku, a więc 57 lat temu założył i przez 15 lat był redaktorem naczelnym pierwszego na świecie czasopisma akwarystycznego "Akwariet". Wychodzi ono w języku szwedzkim, norweskim i duńskim, a przedruki z tego czasopisma znaleźć można prawie we wszystkich fachowych pismach akwarystycznych świata. W tym czasie publikuje wiele materiałów fachowych z dziedziny akwarystyki. Wydał w swojej bogatej karierze akwarystycznej 4 książki, wygłosił wiele ciekawych referatów na międzynarodowych sympozjach akwarystycznych w Europie i poza nią, także u nas w kraju. Zaś w ostatnich 25 latach całą swoją energię i zapał poświęca zespoleniu ruchu akwarystycznego w Europie. Prowadzi rozległą korespondencję z wieloma związkami akwarystycznymi.

    Od prawie 50 lat redakcja czasopisma "Akwariet" organizuje coroczne Zjazdy akwarystów skandynawskich, na których honoruje się najwybitniejszych propagatorów akwarystyki nagrodą "OSKAR - AKWARIET". Nagrodę wręcza osobiście laureatom pan Edvin Brorsson. Równolegle do tego ten niestrudzony badacz i propagator akwarystyki przez 40 lał prezesował Szwedzkiemu Związkowi Akwarystów, który właśnie Jemu zawdzięcza swój dynamiczny rozwój.

    Jego fachowe rozprawy, szczególnie na temat ryb żyworodnych, znalazły uznanie nie tylko wśród akwarystów, ale także w świecie nauki. Wymownym tego świadectwem są odznaczenia państwowe, przyznane Jemu przez rząd szwedzki.

    Dzisiaj jest On honorowym prezesem 20 Skandynawskich Towarzystw Akwarystycznych i Biologicznych. Także Zarząd Główny Polskiego Zwązku Akwarystów doceniając Jego zasługi w krzewieniu współpracy między związkami akwarystycznymi w Europie oraz za aktywny udział w naszych sympozjach i wystawach międzynarodowych przyznał czcigodnemu jubilatowi Złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Akwarystów.

    "EDVINOWI", sędziwemu jubilatowi, życzymy z całego serca zdrowia i dalszych długich lat życia, oraz dużo radości w jego pożytecznej pasji. STO LAT!!!


Zdjęcie ze zbiorów autora

Henryk Moll
ChorzówZ ŻYCIA PZA   -    Z ŻYCIA PZA   -   Z ŻYCIA PZA


II MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RYB ŻYWORODNYCH W LIBERCU

    W dniach od 23-29.06.1983 r. odbyła się w CSSR, w Libercu II Międzynarodowa Wystawa Ryb Żyworodnych.
Wystawa odbywała się na terenach Ogrodu Zoologicznego w Libercu. Brało w niej udział około czterdziestu wystawców z Czechosłowacji, NRD, Austrii, Berlina Zachodniego i Polski. Na tej wystawie reprezentowało nas czterech hodowców. Podczas uroczystego otwarcia, głos zabierali kolejno przedstawiciele wszystkich organizacji akwarystycznych biorących udział w tej imprezie.
W imieniu akwarystów polskich głos zabrał kol. Wiesław Wicha z O/Kalisz, który życzył akwarystom z CSSR dalszych wspaniałych sukcesów na polu akwarystyki i lepszej współpracy między organizacjami akwarystycznymi Polski i Czechosłowacji.
Wystawa zaprezentowała się bardzo interesująco między innymi dlatego, że zdołano na niej pokazać do rzadkości dziś zaliczane standardy jak rakjetka czy płomyk. Oprócz ryb z gatunku Poecilia reticulata wystawiono gatunki Xiphophorus helleri, maculatus i variatus.
Pomieszczenia i zbiorniki wystawowe posiadały ciekawą oprawę plastyczną. W Konkursie Poecilia Reticulata zwyciężył P.H. Walther z NRD otrzymując za triangla czerwonego 78,33 pkt.
Akwaryści polscy zaprezentowali tylko sześć zestawów i tu należy ubolewać, że mimo dość silnych standardów nie wszyscy polscy akwaryści zechcieli wziąć udział w wystawie w Libercu. Szczegółowa klasyfikacja polskich wystawców:
Triangel czerwony M. Wicha 70 pkt
Triangel wielobarwny J. Skonieczny 68 pkt
Triangel drobnowzorzysty J. Skonieczny 68 pkt
Triangel drobnowzorzysty J. Skonieczny 62 pkt
Triangel czarny W. Wicha 72 pkt
dolny miecz Szkoła nr 9 Kalisz 62 pkt

Wiesław WICHA
Kalisz

* * * * * * * * * * *

   22 lipca 1983 roku, z okazji Święta Odrodzenia miała miejsce w Żychlinie I Wystawa Akwa-rystyczna. Była to pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez nowo powstały Oddział PZA w Żychlinie. Ekspozycja obejmowała 15 zbiorników z rybami i roślinami. Pokazano w sumie 28 gatunków ryb.
    Wystawa zorganizowana została przez członków Oddziału PZA w Żychlinie, którzy włożyli w przygotowanie jej wiele pracy, a także przy wydatnej pomocy Zakładowego Domu Kultury, którego kierowniczce Ob. Jadwidze Melcher należą się słowa uznania i podziękowania. Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem publiczności (ponad 500 zwiedzających), którym obok samych ryb i roślin podobał się sam sposób ich ekspozycji.
    Mamy nadzieję, że wystawa ta przyczyniła się do dalszej popularyzacji akwarystyki w naszym mieście.

Krzysztof Gosławski
Zychlin

* * * * * * * * * * *

    Od 19 czerwca do 3 lipca 1983 r. odbywał się w Wiedniu 22 Internationale Guppy - Aussłellung in Wien, w którym wziął udział polski hodowca koi. Jerzy Kaszuba z Poznania, członek Klubu Miłośników Ryb Zyworodnych, wystawiając dwa komplety ryb. Jego zestaw wachlarz blend zajął w swojej grupie 3 miejsce uzyskując 73 pkt.
    Warto dodać, że konkurs gupików w Wiedniu zaliczany jest do punktacji Mistrzostw Europy Hodowców Gupików jakie od wielu lat odbywają się na naszym kontynencie.
    W Wiedeńskim konkursie wzięło udział 76 wystawców z Austrii, Belgii, RFN, NRD, Szwecji, USA i Polski pokazując 176 zestawów. Zwycięzcą został koi. Hans Luckmann (DGF) uzyskując za swój zestaw ryb 84,67 pkt.
    Kol. Jerzego Kaszubę czekają jeszcze dwa konkursy - w NRD (Güstrow) i Berlinie Zachodnim. Życzymy jeszcze większych sukcesów niż w Wiedniu.

Jan Wiktor Cieślik
Kraków