Zygmunt Glinkowski

Pielęgniczka Agassiza - Apistogramma agassizi (Steidachner) 1875


    Apistogramma agassizi, jedna z najpiękniejszych ryb akwaryjnych, ma usposobienie spokojne. Żyje w zacisznych, obficie zarośniętych wodach dorzecza Amazonki.
   Ubarwienie jej jest zmienne i zależne od naświetlenia, temperatury oraz samopoczucia. Samczyk ma zwykle grzbiet jasno-brunatny. Od oka aż do zakończenia płetwy ogonowej przechodzi czarno - brązowa,. wyraźna pręga. Ponad nią, wzdłuż całego ciała mienią się błękitno - zielone łuski. Boki ciała są zielonkawe. Na podgarlu widoczne są charakterystyczne dla większości pielęgnic cętki błyszczące kolorem niebiesko - zielonym. Płetwy brzuszne, silnie wydłużone, są barwy zielono - żółtej. Płetwy grzbietowa i odbytowa są wydłużone aż poza płetwę ogonową. Płetwa grzbietowa jest obrzeżona czerwonym paskiem, odbytowa natomiast czarnym. Płetwa ogonowa jest również wydłużona i ma białą obwódkę. Samczyk w naszych akwariach osiąga długość 6 do 7 cm. Samiczka jest dużo mniejsza, ma zaledwie od 3 do do4 cm długości i ubarwienie znacznie uboższe. Przeważa u niej kolor szaro - brunatny. Przez środek ciała, od oka do nasady płetwy ogonowej przechodzi czarno-brązowa pręga. Płetwy są krótsze niż u samca, z obwódkami czerwonymi.
    W okresie godowym samiec staje się błękitno-zielony z pomarańczowymi bokami, a ciemny pas wzdłuż ciała jest prawie niewidoczny. Samiczka uzyskuje barwę intensywnie żółtą, z wyraźnym czarnym paskiem wzdłuż ciała. Samczyk zaczyna okrążać samiczkę, przecina jej drogę, płynąc w tył, jak gdyby "przedstawiał się". Dzieje się to na przestrzeni wolnej od roślin. Następnie samczyk "zaprasza" samiczkę pod uprzednio oczyszczony przez siebie liść, gdzie następuje tarło. Odbywa się ono w ten sposób, że samiczka wpływa pod liść, składa ikrę na jego spodniej stronie, następnie samczyk ikrę tę zapładnia. Powtarza się to kilka razy. Po zakończeniu tarła opiekę nad ikrą obejmuje samica, przeganiając partnera w najdalszy kąt akwarium. Po tym zachowaniu można poznać zakończenie tarła. Samca należy odłowić. Narybek wylęga się po około 3 dniach i zostaje umieszczony przez samicę w uprzednio przygotowanym przez nią dołku, zwykle pod korzeniami roślin. Po pięciu, sześciu dniach, po zużyciu pęcherzyka żółtkowego, narybek zaczyna samodzielnie pływać i wtedy należy rozpocząć karmienie. Karmić trzeba w ciągu dwóch, trzech pierwszych dni pantofelkami, następnie najdrobniejszym planktonem /larwy oczlika, wrotki/, a nawet słoniczką - Bosmina longirostris. Po dwóch, trzech tygodniach można juz karmić drobnym planktonem, jak oczlikami, przesianymi rozwielitkami itp. Ponadto, również z powodzeniem stosowałem od pierwszej chwili karmienie, rozbełtany w wo -dzie sztuczny pokarm - "Vitaminfutter".
   Po okresie 4 do 5 tygodni, kiedy narybek zaczyna się wybarwiać, należy przenieść go do większego, pomieszczenia. Ma to ogromny wpływ na jego wzrost. Z jednego tarła można osiągnąć 50 do 120 sztuk narybku. Dobra para składa ikrę 15 do 18 razy w ciągu roku, co 8 - 12 dni, w zależności od sposobu karmienia i temperatury.
   Akwarium dla dorosłych ryb należy gęsto obsadzić roślinami, najlepiej: kryptokoryną, gdyż ryba ta lubi miejsca zacienione. Nie należy kłaść do akwarium doniczek czy grot, ponieważ pielęgniczki Agassiza na ogół nie korzystają z nich. Natomiast niewielkie kamienie, ułożone nieregularnie pomiędzy roślinami, stanowią odpowiednie uzupełnienie.
    Woda w akwarium, w którym trzymamy dorosłe ryby, powinna być średnio twarda: 8 - 10°n, o wartości pH 7 i bardzo czysta. Temperatura winna być utrzymana w granicach 23 - 25°C. Ryby te nie znoszą wahań temperatury większych niż 2°C. Najchętniej zjadają pokarm żywy: rozwielitki, oczliki, larwy komarów, ale nie gardzą także pokarmem sztucznym.
   Akwarium tarliskowe powinno być nie mniejsze niż 50 x 25 x 25 cm. Należy je dobrze wymyć. Szyby i narożniki przetrzeć szmatką nasyconą solą kuchenną, a następnie odkazić "Gilexem". Dno akwarium wykładamy wymytym i wygotowanym żwirem i wlewamy wodę o twardości 2 do 3°n i pH 5,5 do 6,7. Następnie akwarium obsadzamy gęsto roślinami, najlepiej o silnym systemie korzeniowym. Do tak przygotowanego zbiornika podłączamy filtr torfowy na okres 60 - 80 minut. Teraz akwarium zostawiamy w spokoju na przeciąg 5 - 6 dni. W tym czasie utrzymujemy temperaturę w granicach 27 - 28°C. Następ nie wpuszczamy parę rozpłodową.Tarło następuje po 1-2 dniach. Ryby przed tarłem powinny hyć intensywnie żywione pokarmem jak najbardziej różnorodnym.