PROPORCZYKOWIEC DWUPRĘGI - Aphyosemion bivittatum (Lónnberg, 1895)

    W przybrzeżnym pasie Afryki Zachodniej występują proporczykowce, których wspólną cechą jest ich wyjątkowa wielobarwność. Tworzyły one wspólną grupę Aphyosemion bivittatum. W roku 1971 A. Radda uznał tę grupę za podrodzaj Chromaphyosemion (czyli proporczykowce barwne), do którego zaliczył Aphyosemion bivittatum, A. loennbergii, A. multicolor, A. riggenbachi, A. splendopfeure i A. volcanum. W starszej literaturze spotkać się można z określeniem Aphyosemion bivitiatum bivittatum, co oznaczało że w ramach gatunku istnieją podgatunki, np. A. bivittatum bivittatum i A. bivittatum multicolor. Obecnie jednak wiemy, że chodzi tu o odrębne gatunki.

    Proporczykowce dwupręgie to ryby wielkości do 6 cm. Lubią zbiorniki gęsto zarośnięte roślinnością, o ciemnym podłożu. Z uwagi na bardzo duże podobieństwo samic w obrębie podrodzaju odradza się hodowanie wspólnie kilku gatunków w jednym akwarium. Aphyosemion bivittatum, podobnie jak pozostałe gatunki z tego podrodzaju, posiada na ciele typowe ciemne pasy, najlepiej widoczne w sytuacjach stresowych.

    Woda o twardości 5-10°n zupełnie tym rybom odpowiada, jakkolwiek w warunkach naturalnych żyją w wodach bardzo miękkich. Temperatura powinna wynosić 22-24°C. Ikra składana jest na liściach roślin. Dla lepszej kontroli należy przenosić ją, w odstępach 1-2 tygodniowych do oddzielnych małych szlek szklanych, wypełnionych wodą pobraną ze zbiornika tarliskowego. Dodatek paru kropel roztworu trypaflaviny lub cilexu zapobiegnie pleśnieniu ikry. Larwy wylęgają się po 14-18 dniach.

Fot.: H. Linke

Tekst: H. Kilka