NOTHOBRANCHIUS GUENTHERI (Pfeiler, 1893) - zagrzebka afrykańska lub zagrzebka Giinthera

Rodzina: Cyprinodontidae, podrodzlna: Rivulinae
Synonimy: Fundulus guentheri, Fundulus orthonotus, Fgndulus łaeniopygus, Aphyo- semion (Adiniops) guentheri, Adiniops guentheri, Nothobranchius spec. "Zanzibar".


Ojczyzna: wyspa Zanzibar.

    Ryby dorastają do 5 cm długości; samice sq nieco mniejsze. Łuski samców sq barwy niebieskozielonej o stalowym potysku, czerwono obrzeżone. Za okiem zagęszczenie czerwonego ubarwienia tworzqce plamę podobną do zranienia. Płetwa ogonowa mocno obrzeżona. Samice szare, bez rysunku.

    Zagrzebki afrykańskie lubią zbiorniki o ciemnym podtożu z dużq ilością roślin. Temperatura wody w grancach 18-25°C. Cechy wody nie sq istotne. Zbiornik tar liskowy niewielki (około 5 l), w którym na dnie znajduje srę warstwa 1-2 cm wy gotowanego torfu. Samce i samice przed tarłem należy rozłączyć i obficie karmić. Do tarła zestawiamy jednego samca i 2 samice (1,2). Po przeniesieniu do akwarium tarliskowego ryby natychmiast przystępują do tarła. Ikra jest zagrzeby- wana w podłożu. Na drugi dzień po zakończeniu tarła w zbiorniku można umieścić następną trójkę tarlaków. Można tqk postępować przez tydzień. Po wyjęciu ostatnich tarlaków torf należy odcedzić, lekko wycisnąć i podsuszyć, a następnie włożyć do foliowego woreczka, szczelnie zamknąć i przechowywać w temperaturze 17-25°C przez okres około 6 tygodni.

    Patrz: M. Celler - Uwagi na temat hodowli ryb karpieńcowatych cz. I, "Akwarium" nr 1(55) : 1980, s. 10-15.

Fot.: H. J. Richter

Tekst: H. Kilka