Krzysztof Gierszal
Zbigniew Bagłajewski
   Poznań
Melanoides tuberculata Müller

Jest to mały, żyworodny ślimaczek dorastający do 5 cm. Posiada wydłużoną, silnie skręconą muszlę barwy czarnej przechodzącą u podstawy w zielono-brunatną. Występuje w słodkich wodach Afryki i Azji. Jego obecność w akwarium jest bardzo pożądana ze względów dekoracyjnych oraz spełniane funkcje sanitarne: usuwa glony i resztki pożywienia ryb.

Podczas naszych obserwacji stwierdziliśmy że:

  1. Melanoides tuberculata MÜLLER nigdy nie lokuje się na roślinach, co jest gwarancją bezpieczeństwa dla delikatnych roślin występujących w zbior niku.
  2. Przebywa ukryty w piasku i żwirku zalegającym dno zbiornika; zdarzało się iż przez 3 miesiące nie zauważyliśmy jego obecności w podłożu.
  3. Posuwając się po dnie systematycznie je oczyszcza z odpadów, pozostawiając za sobą charakterystyczny trójkątny rowek.

Ciekawostką przez nas zaobserwowaną jest to, że nie rozmnaża się on w zbiornikach o kamienistym dnie, oraz że do rozpłodu zdatne są osobniki jednoroczne, o wielkości 3 cm. Gniazdują najchętniej w rogach zbiornika. Młode są bardzo małe i przez pierwsze 3-4 miesiące nie można ich po prostu znaleźć w podłożu.
Ślimak ten lubi piaszczyste podłoże, odczyn wody pH 7, a twardość 8-12°n. Temperatura wody w zbiorniku 20-28°C - poniżej 18°C ślimaki giną. Jest to ślimak interesujący w hodowli, dekoracyjny, jednakże bardzo rzadko spotykany w akwariach.

Należy życzyć hodowcom aby rozprepagowali go szerzej i śmiało wprowadzili do swoich akwariów uzupełniając w ten sposób obsadę zwierzęcą, co napewno przyniesie im dużo satysfakcji.

(Rys. autorów).