Wywłócznik brazylijski - Myriophyllum brasiliense Cambessedes

    Należy do rodziny wodnikowatych - Halorrhagidaceae.

   Pochodzi z południowych stanów USA, Środkowej i Południowej Ameryki, gdzie występuje jako roślina błotna i wodna. Cienkie, pierzaste liście podwodne (dług. 3-5 cm) wyrastają z łodygi w okółkach w liczbie 4-6. Ich boczne rozgałęzienia są długości 1 cm. Są one koloru jasno-zielonego. Liście na wynurzonych nad powierzchnię wody częściach łodygi są krótsze i grubsze.
   Jest to gatunek wytrzymały na zmiany warunków środowiska. W niskich zbiornikach łodygi wyrastają często ponad powierzchnię wody.
   Wymaga dużej ilości światła w lecie i wody o temperaturze 25-30°0, w zimie natomiast o temperaturze 15-20°C i mniejszej ilości światła. Woda powinna mieć odczyn obojętny lub słabo alkaliczny (pH 7-10), o twardości do 16°n. Roślina ta rozwija się maksymalnie dobrze w akwariach o wysokości słupa wody do 40 cm. Rośnie dobrze z roślinami z rodzajów: Echinodorus (żabienica) i Sagittaria (strzałka).
   Rozmnażamy ją najczęściej wegetatywnie przez sadzonkowanie odciętych części pędów. Bardzo dobrze rozrastają się także okazy nie przyczepione do podłoża, które dopiero po pewnym czasie wypuszczają korzenie.
   W wodach Polski wystęują gatunki rodzime np. wywłócznik okółkowy i kłosowy.

Tekst H. Skrzyński                                        Fot.H.Kilka


Ukośnik wspaniały - Anostomus anostomus (Linnaeus)

   Przedstawiciel rodziny Anostomidae. Występuje w dorzeczu Amazonki i Orinoko oraz w rzekach Gujany. Posiada ciało o kształcie wrzecionowatym, mocno wydłużone, głowa silnie zaostrzona. Otwór gębowy skierowany ku górze. Okazy dorosłe chętne przebywają w pozycji skośnej, głową w dół. Ryby dorosłe dzielą między sobą akwarium na rewiry. Dorastają do długości 18 cm.
   Na żółtawozłotym tle ciała przebiegają trzy czarne pasy o brzegach zygzakowatych. W miarę starzenia się ryb są one coraz wyrażniejsze i szersze. Środkowy pas jest najdłuższy bo przebiega od otworu gębowego do nasady płetwy ogonowej. Płetwy są koloru krwisto-czerwonego. Na płetwie odbytowej znajduje się czarna plama.
   Ze względu na wielkość ryb i zajmowanie przez nie określonego rewiru wymagają one dużych zbiorników o ciemnym podłożu i mocno obsadzonych roślinami.
   Oprócz pokarmu zwierzęcego chętnie zjadają pokarm roślinny w postaci sałaty, parzonego szpinaku, płatków owsianych itp.
   Temperatura hodowli: 22-27°C, odczyn wody około 7, woda czysta o średniej twardości. Opisy warunków rozmnażania nie są znane, a nieliczne udane próby rozmnożenia traktuje się jako przypadkowe. W Polsce hodowane są nieliczne okazy.

Fot H.Pinter                                      Tekst H. Kilka


Kirysek pstry - Corydoras paleatus (Jenyns)

   Jest przedstawicielem rodziny sumikowatych - Callichthyidae. iWystepuje w południowo-wschodniej Brazylii i zlewisku rzeki La Plata. Formy normalnie ubarwione mają grzbiet ciemno-oliwkowo-brunatny i zielonawy. Boki ciała jasnozielone z metalicznym połyskiem, brzuch jasno-biały. Na grzbiecie i całym tułowiu znajdują się nieregularne, duże ciemne plamy. Płetwa ogonowa, grzbietowa i odbytowa szare. Przywieziony został do Europy po raz pierwszy już w 1878 do Paryża przez Carboniera.
   Na powyższym zdjęciu przedstawiona jest samica formy albinotycznej tego gatunku. Ciało jej jest żółto-różowe, a oczy czerwone. Forma ta krzyżuje się swobodnie z normalnie ubarwioną.
   Samice są wyraźnie mniejsze zaś płetwę grzbietową mają wyższą i ostrzejszą. Samice są grubsze w partii brzusznej a płetwę grzbietową mają bardziej zaokrągloną. Ryby należy karmić pokarmem mieszanym opadającym na dno (rureczniki, doniczkowce, płatki owsiane, glony itp.). Hodować się je winno w wodzie o temp. 18°C, o odczynie obojętnym i twardości 5-10°n. Do tarła podnosimy temperaturę do 24°C i zestawiamy sztuki rozpłodowe w stosunku: na jedną samicę 2-3 samce. Ikra jest duża, jasna, przyklejona do szyb akwarium lub roślin. Narybek stosunkowo duży, lęgnie się po 6 dniach. Tarło przyspieszyć można kilkustopniowymi skokami temperatury na dobę, oraz częstym odświeżaniem wody w akwarium. Odbywa się ono najczęściej w dwóch okresach roku: jeden trwa od sierpnia do listopada, drugi od grudnia do marca.

Fot. H. Kilka                                    Tekst. H. Skrzyński