Sumiczek szklisty - Kryptopterus bicirrhis (C. et.Val)

    W odróżnieniu od kirysów, kiryśników i zbrojników należy do właściwych sumów (rodz. Siluridae - sumowate). występuje w Indiach i na wielkich Wyspach Sundajskich. Cechą charakterystyczną tego gatunku jest prawie całkowita przezroczystość ciała (poza głową) i silne boczne spłaszczenie ciała. Posiada on bardzo małą płetwę grzbietową tylko z jednym promieniem, natomiast płetwa odbytowa ciągnie sie od ogona niemal do głowy. Płetwy piersiowe są małe natomiast ogonowa głęboko wcięta. Ze szczęki górnej wyrasta para kilkucentymetrowej długości wąsów, dość sztywnych i skierowanych do przodu. Długość ciała dochodzi od 10 cm.
  Barwa ciała ma odcień żółty, w świetle padającym na ryby widoczne są wszystkie barwy tęczy, a szczególnie niebieska. Górna cześć głowy, grzbiet oraz brzegi płetw: grzbietowej, odbytowej, ogonowej i piersiowych posiadaja czarne obrzeżenie. Natomiast nad nasadą płetw piersiowych znajduje się fioletowa plama.
   Dymorfizmu płciowego w budowie zewnętrzne] dotychczas nie stwierdzono. Ryby tego gatunku najlepiej jest hodować w dużym zbiorniku dobrze obsadzonym roślinami. Wskazana jest również obecność korzeni drzew. Wymagają one wody o temperaturze 19-25°C, odczynu obojętnego i średniej twardości. Karmić je można pokarmem żywym i suchym. Ryby te są swobodniejsze i ruchliwsze w małych stadkach. Nie zaleca się hodowania ich z innymi szybko pływającymi rybami. Próby rozmnożenia do tej pory nie przyniosły pozytywnych rezultatów. W Polsce hodowane są nieliczne okazy.

Fat H. Kilka                                              Tekat: H.Skrzyński


Salwinia pływająca - Salvinia natans /L/
Rzęsa trójrowkowa - Lemna trisulca L


   Przedstawiamy dziś na naszym zdjęciu rośliny żyjące na powierzchni wody. Mają one duże znaczenie w hodowli tych gatunków ryb, których narybek ukrywa się pomiędzy pływającą roślinnością. Rośliny te są także doskonałym pokarmem wielu gatunków ryb dorosłych. Na prezentowanym zdjęciu rośliną o liściach dużych (z włoskami) ustawionymi parami, jest salwinia, natomiast ta o mniejszych, lancetowatych liściach rzęsa. Pomiędzy nimi widzimy jeszcze jedną roślinę powiarzchniową - wgłębkę (Riccia sp), mającą tylko łodyżki na końcach parzyście rozgałęzione, u której nie wyróżniamy liści.
   Gatunki te rosną szybko przy silnym oświetleniu. W wodzie bogatej w składniki mineralne zarastają szybko powierzchnię akwarium. Rozrośnięte na powierzchni ocieniają dno zbiornika. Przy nadmiernym wzroście są szczególnie uciążliwe dla tych ryb, które oddychają powietrzem atmosferycznym (Anabantidae - łaźcowate i Callichthydae - kiryski).

Fot H. Kilka                                      Tekst H.Skrzyński


Piskorek snmatrzański Fraser - Braumer, 1940 - Acantophthalmus kuhli sumatranus należy do rodziny piskorzowatych (Cobitidae) i jest podgatunkiem piskorka Kuhla (Acantophthalmus kuhli kuhli).

   Występuje na Sumatrze. Od piskorka Kuhla różni się tym. że czerwono-brązowe paski biegnące w układzie grzbietowo-brzusznym rozdwajają się na bokach ciała, są dwukrotnie szersze i jest ich mniej (11-15 szt.}. W tułowiowej i ogonowej części grzbietu niektóre z tych pasów mają w środku jaśniejsze, przechodzące przez grzbiet podłużne plamy. Ponadto płetwa grzbietowa jest bardziej spionizowana i bardziej zaokrąglona.
   Budowa jego ciała jest typowa dla piskorzowatych, a więc walcowata, płetwy małe, słabo zaznaczone. Płetwa grzbietowa przesunięta ku tyłowi, za płetwy piersiowe. Obok typowo dolnego otworu gębowego znajdują sie trzy pary wąsów. Oczy osłonięte są kolcami. Długość ciała do 8 cm.

   Ubarwienie wyjątkowo piękne: pasy czerwono-brązowe leżą na przemian z zółto-złotymi polami. Brzuch jasny, bez pasów. Samice mają najczęściej brzuch bały, jednak rozróżnienie płci na tej podstawie nie jest pewne.
   Oddychają powietrzem atmosferycznym, stad należy im zapewnić dostęp do powierzchni wody. Bardzo lubią cieplejsze miejsca w akwarium i usadawiają się często na roślinach podwodnych, tuż pod żarówką. Prowadzą nocny tryb życia. Wymagają temp. hodowli około 24°C, wody o odczynie obojętnym, średnio twardej. Kilkakrotnie udało się rozmnożyć ten gatunek w akwariach, niemniej nie podano dokładnie warunków w jakich się to odbyło. W Polsce nieliczne okazy.

FotH. Pinter                                    Tekst. H. Skrzyński