Brzanka angolańska - Barbus bariloides Boulenger

    Należy do rodziny Cyprinidae (Karpiowatych), pochodzi z Afryki, gdzie zamieszkuje tropikalne rejony południowej Afryki, a szczególnie Angolę i Katangę.
   Długość ciała dochodzi do 5 cm. Ubarwienie ciemnobrązowe lub rdzawe, a okazy młode są czerwone. Na ciele przebiegają ciemne pasy pionowe w liczbie od 12-16. Z tego powodu niektórzy nazywają ten gatunek brzanką tygrysią. Płetwy sa koloru żółtoczerwonego i przechodzą u nasady w czerwień. Płetwa grzbietowa posiada ponadto dużą karmazynowa plamę. Tęczówka oka jest intensywnie czerwona. Przekrój ciała przypomina przekrój płata szybowca, bowiem górna linia profilowa jest dłuższa i bardziej wypukła od linii dolnej. Stosunkowo długi ogon i długa płetwa ogonowa umożliwiają szybkie pływanie.
   Jest to gatunek wszystkożerny, chętnie zjada pakarm żywy jak i suchy. Lubi towarzystwo przedstawicieli własnego gatunku. Pływa w strefie przydennej i dlatego w zbiorniku ogólnym zestawiamy go z gatunkami pływającymi pod powierzchnią. Ze względu na dużą ruchliwość należy mu zapewnić w akwarium miejsce do pływania oraz gęstwinę roślin jako miejsce wypoczynku. Podłoże winno byc ciemne; ryby są wtedy jaskrawiej ubarwione. Różnice płciowe uwidaczniają się jedynie w nieco bardziej krępej budowie ciała samic. Temperatura wody do hodowli: 23 - 25°C, odczyn obojętny. W Polsce nieliczne okazy

Tekst i zdjęcie H. Kilka


Hygrofila wielonasienna - Hygrophila polysperma (Roxb.) T. And.

   Należy do rodziny Acanthaceae - Akantusowatych.
   Pochodzi z Indii, gdzie spotkać ją można na bagnach. Spośród wszystkich gatunków z tego rodzaju jest najczęściej spotykana w naszych akwariach, hodowana przede wszystkim jako roślina podwodna dlatego też bardzo rzadko kwitnie. Łodyga jest cienka (1-4 mm średnicy). Liście podwodne jasnozielone, całobrzegie, o ciemnozielonych żyłkach. Wymiary liści: długość 3-5 cm, szerokość 1-1,5 cm. Liście nadwodne są ciemniejsze.
   Gatunek ten jest hodowany w różnych typach akwariów. Przy hodowli podwodnej wymaga średnio zasobnego podłoża (piasek + glina + kompostowa gleba pod żwirem) oraz wody lekko twardej o odczynie słabo kwaśnym do lekko zasadowego. Znosi również wodę twardą. Optymalna temperatura: 20-25°C. Niższe temperatury nie są niebezpieczne, ale hamująco wpływają na wzrost. Wymaga dobrego oświetlenia, natomiast w silnym świetle słonecznym liście bledną. Rozmnażamy ją wegetatywnie poprzez sadzenie w podłożu odciętych pędów. Po pewnym czasie zakorzeniają się. Czasami wytwarzają się także korzenie przybyszowe na pędzie, wystarczy je wówczas lekko przysypać aby szybko się zaczepiły w podłożu.

Foto: H. Kilka                                                                    Tekst: H. Skrzyński
Brzeszczotek czarny - Xenomystus nigri (Gunther 1868)

   Reprezentuje rodzinę Notopteridae, która występuje w wodach słodkich i słonawych Archipelagu Indo-Malajskiego, Birmy, Syjamu, Indii i Afryki. Brzeszczotek czarny (ryba nóż - starego świata) występuje w zachodnich dopływach Nilu, aż do Liberii.
   Posiada on ciało bocznie spłaszczone, podobne z profilu do ostrza noża. Płetwa odbytowa silnie rozwinięta i ciągnie się od płetw piersiowych do końca ciała, przechodząc w płetwę ogonową. Płetwa grzbietowa nierozwinięta. Obok pyska posiada parę czułków. Ciało okazów dorosłych dochodzi do 20 cm długości.
   Ubarwienie ciała ciemnoszare do ciemnobrązowego, brzuch wyraźnie jaśniejszy. W części grzbietowej podłużny, ciemny pasek. Wg Meinkena w czasie tarła tułów jest ciemnobrązowy, a nawet, czerwonopurpurowy, natomiast płetwa odbytowa wówczas jest koloru oliwkowozielonego.
   Pokarm wyłącznie żywy - zwierzęcy (np. rureczniki, "grindal", larwy owadów, rozwielitki itp.). Akwarium nie powinno być zbyt silnie oświetlone. Wodę należy przepuścić przez filtr z torfem, jej temperatura 24-28°C. '
   Jest to gatunek prowadzący nocny tryb życia, wojowniczy. Dotychczas nie udało się go rozmnożyć w niewoli. W Polsce hodowane nieliczne okazy.

Foto:H.Pinter                                                                Tekst. H. Skrzyński