Brzanka z Sumatry - Barbus / Puntius / Tetrazona / Blesker / 1855

         Zbigniew T r o j a n o w s k i

Właściwa hodowla i pielęgnacja tych rybek w akwarium nie należy do rzeczy łatwych, ani tym bardziej prostych. Często nic lub prawie nic nie wiedząc o warunkach w jakich należy je trzymać, początkujący hodowcy wiele ich marnują. Ten wzgląd skłonił mnie do opisania sposobu pielęgnacji i rozmnażania brzanki z Sumatry. Temperatura wód macierzystych, w których żyją brzanki z Sumatry wynosi 24-26 °C, w akwarium znoszą bez szkody dla zdrowia 22-28 °C. Brzanki z Sumatry nie lubią ani zbyt świeżej ani zbyt starej wody. Z tego też względu zachodzi konieczność dolewania co jakiś czas pewnej części świeżej wody. Woda musi być przeĄroczysta, najlepiej filtrowana / filtr z węglem aktywowanym/. Dobrze jest użyć 1/3 części wody deszczowej. Najlepiej trzymają się w większej gromadce w dużym akwarium, w towarzystwie innych brzanek ciepłolubnych / Barbus Puntius oligolepis, Barbus Punt. Nigrofasciatus itp./.

U zdrowej brzanki z Sumatry płetwy piersiowe są bezbarwne. W wypadku zaognienia się tych płetw, lub zaczerwienienia mocnego skrzeli należy chore ryby natychmiast odizolować od zdrowych. Znamionuje to bowiem bardzo niebezpieczną, udzielającą się, dość swoistą u tych rybek chorobą. W celu zlikwidowania jej stosuje się 10-minutową kąpiel z roztworu wody utlenionej / na 1 litr wody 20 kropli 3% wody utlenionej /. Kuracja powyższa jest bardziej skuteczna, jeżeli po kąpieli temperaturę wody w akwarium, do którego przesadzimy brzanki z Sumatry, podniesiemy do 24-26 °C.

Jako pożywienie daje się rozwielitki /Daphnia/ , oczliki /Cyklops/ , larwy komarów, rureczniki /Tubifex/ i doniczkowce /Enchytraeus/ . Ważne jest by pożywienie było różnorodne, dlatego też często zmieniać rodzaj karmy. O ile trzymanie dorosłych brzanek sumatrzańskich jest kłopotliwe i trudne, to rozmnażanie nie jest tak ciężkie jak do niedawna sądzono. Na pewno miłośnicy otrzymują dobre wyniki jeżeli zastosują się do moich uwag, które zaraz omówię.

Chcąc rozmnażać brzanki z Sumatry przygotowuje się akwarium o wymiarach 50x30x30. Wodę należy użyć starą z akwarium, w którym przebywają dorosłe / w naszym przypadku była stosowana stara woda, wodociągowa z akwarium, w którym przebywały dorosłe brzanki/. Przed użyciem trzeba ją jednak dobrze przefiltrować przez watę sterylizowaną / bierze się do tego celu rurkę szklaną o długości 30-40 cm i średnicy 2-4 cm, nabijamy ją mocno watą do wysokości 8 cm/. Tak przygotowaną wodę wlewa się do akwarium tarliskowego uprzednio dobrze zdezynfekowanego, gdyż od tego zależy w dużej mierze dodatni wynik całej przyszłej hodowli. Na dno zbiornika tarliskowego układa się warstwę drobnego żwiru uprzednio wygotowanego / po ostudzeniu/. Rośliny, które nadają się do akwarium tarliskowego dla tych ryb , to kępki wywłócznika / Myriophyllum/ lub świecznicy /Nitella/ przyciśnięte szklanymi pręcikami albo kamykami /także zdezynfekować/. Rośliny wodne dezynfekuje się przez włożenie ich na 5 minut do roztworu ałunu / 1 czubata łyżeczka do herbaty na 1 litr wody/, potem starannie płucze się w przegotowanej ostudzonej wodzie wodociągowej. Użyć należy roślin o soczystej zieleni, bez butwiejących liści. Trzeba zainstalować także filtr w akwarium tarliskowym i zanim wpuści się parę rozpłodową należy przez 48 godzin, bez przerwy, filtrować wodę / zawartość filtru składa się z warstw żwiru, przędzy stylonowej lub nylonowej i węgla aktywowanego/. Dopiero do tak przygotowanego akwarium tarliskowego wpuszcza się wybraną parę do tarła, parę rozpłodową. Dobra para rozpłodowa z reguły trze się następnego dnia o świcie. Jeżeli ryby w ciągu 2-3 dni nie trą się, należy je wyłowić i umieścić inną parę, względnie zamienić samca lub samicę. Temperatura wody w czasie tarła i wychowu narybku wynosić winna 24-28 stopni C. Tarło odbywa się wśród roślin, podczas szalonej gonitwy pary rozpłodowej. Samice składają przeciętnie około 300-500 brunatnawych ziarenek ikry. Tarło kończy się całkowicie po upływie dwóch godzin. Z uwagi na to, że brzanki sumatrzańskie są rybami ikrożernymi, po skończeniu tarła należy parę rozpłodową natychmiast usunąć ze zbiornika. Teraz trzeba znów uruchomić filtr, który powinien działać aż do chwili, kiedy narybek wylęgnie się, potem go się wyłącza. Pierwszy narybek wylęga się już po 24 godzinach przy temperaturze 25 °C, a swobodnie pływają po upływie 6 dni od chwili wylęgu. W tym czasie karmić je jak najdrobniejszym żywym planktonem stawowym. Temperaturę wody trzeba utrzymywać w granicach 24-26 °C. Młode rybki są bardzo żarłoczne, a obficie karmione rosną po prostu w oczach.