Do PZA
Do Serwisu ...

Wystawy akwarystyczne


WARSZAWA
Warszawski Związek Akwarystów zorgani-zował doroczną wystawę ryb i roślin. Wy-stawa była otwarta w dniach od 31 marca do 8 kwietnia 2001r roku w Pałacu Młodzieży - Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (wejście od ul. Świętokrzyskiej).
Po śmierci szefa WZA p. B. Bułaja, nowe władze nie chciały być gorsze i zgodnie z tradycją urządziły wystawę. Podobnie jak w latach ubiegłych w wystawie brali udział wystawcy indywidualni - członkowie WZA a także firmy sponsorujące: EURU ZOO i TROPICAL, AQUA EL oraz kilku właścicieli warszawskich sklepów. W tym roku rzucały się w oczy ze smakiem urządzone dwa zbiorniki dekoracyjne typu holenderskiego i mały co prawda, ale piękny zbiornik morski. Z ryb zachwyciły mnie przepiękne diamentowo - złote skalary.
Kolegom z Warszawy należą się słowa uznania za trud jaki włożyli w organizację akwarystycznej imprezy, tym bardziej, że robią to w "czynie społecznym", czyli za damo, w czasie wolnym od pracy. Cieszy nas, że w WZA duży udział w zorganizo-waniu tej imprezy ma młodzież, która garnie się do naszego hobby.

ZABRZE
Towarzystwo Akwarystyczno Terrarystyczne - Bystrzyk Pereza organizuje od 22 września do 7 października 2001, wystawę akwarystyczno terrary-styczną.
Wystawa odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury "GUIDO' w Zabrzu Makoszowy przy ul. 1 maja 91a.


wstecz Spis treści "Akwarium"
Dalej